شماره ۲۷ توازن منتشر شد
شماره ۲۷ توازن منتشر شد

بیست و هفتمین شماره توازن منتشر شد.

 

 

بیست و هفتمین شماره توازن منتشر شد.

هفته نامه توازن به صاحب امتیازی غلامرضا تاجگردون و به سردبیری آرش کنارکوهی در شماره ۲۷ خود به این موضوعات پرداخته است:

– گزارشی از شهربازی به خواب رفته دوگنبدان
– ساعتی در کافه کتاب محله سادات
– گچساران بام نفتی ایران؛ شتاب در مسیر توسعه
– گفت و گوی تاجگردون با رسانه ها: از ورود همه چهره ها جهت کاندیداتوری استقبال خواهم کرد
– و…

 

جهت دانلود فایل الکترونیکی کلیک کنید.