جوان اصلاح طلب هم استانی مشاور امور جوانان شهرداری سوق شد+تصویر حکم

چکیده: طی حکمی مشاور امور جوانان شهرداری سوق انتخاب شد

طی حکمی مشاور امور جوانان شهردار سوق انتخاب شد

به ﮔﺰﺍﺭﺵ کبنا و به نقل از روابط عمومی ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ سوق، ﻣﻬﻨﺪﺱ غندی ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ سوق، سید هاشم تقی زاده ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ .


تقی زاده ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۷۰ ﻭ دانشجوی رشته مهندسی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ مترو ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻭﯼ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏« شایسته است نهایت تلاش خود را در خصوص ارائه اطلاعات لازم در امور مربوطه به جوانان و تعامل با مسئولین شهرداری در راستای ارتقا کیفی و کمی خدمات رسانی معمول فرمائید‏» .
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ سوق ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﮕﺮﺍﯾﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ، ﮔﻔﺖ : ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ در گذشته مورد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ و تعامل سازنده ای را بین جوانان شهر سوق و مسئولین آن برقرار ﺩﺍﺭد.

Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.