چهارشنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۸ Wednesday, 26 February , 2020
دیدار و اعلام حمایت بخشی از اقشار و مردم باشت باغلامرضا تاجگردون+تصاویر ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

دیدار و اعلام حمایت بخشی از اقشار و مردم باشت باغلامرضا تاجگردون+تصاویر

به گزارش توازن ، بخشی از اقشار و مردم باشت با غلامرضا تاجگردون دیدار و اعلام حمایت نمودند. خربیلی ها ها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

اهالی روستای خربل از غلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

اهالی روستای خربل از غلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و هم اندیشی و وحدت اهالی روستای خربل با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. خربیلی ها ها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

اهالی روستای پشه کان هم به کمپین هتریکی ها پیوستند +گزارش تصویری ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

اهالی روستای پشه کان هم به کمپین هتریکی ها پیوستند +گزارش تصویری

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و هم اندیشی و وحدت اهالی روستای پشه کان با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. پشه کانی ها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

شرکت اهالی ناصر آباد در کمپین هتریکی ها+تصاویر ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

شرکت اهالی ناصر آباد در کمپین هتریکی ها+تصاویر

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و هم اندیشی اهالی ناصر آباد با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. ناصر آبادیها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

هنرمندان گچسارانی از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

هنرمندان گچسارانی از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و همدلی هنرمندان گچسارانی با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. هنرمندان گچسارانی از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند . این قشر حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

سادات زاد احمد ازغلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

سادات زاد احمد ازغلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی سادات زاد احمد باغلامرضا تاجگردون  در راستای حمایت از وی برگزار شد. سادات زاد احمد حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

تیره بزرگ دیزگانی از غلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

تیره بزرگ دیزگانی از غلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر

تاجگردون در جمع تیره بزرگ دیزگانی حضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.

غلامرضا تاجگردون در جمع برادران ترک و فامیل های وابسته +تصاویر ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

غلامرضا تاجگردون در جمع برادران ترک و فامیل های وابسته +تصاویر

تاجگردون در جمع برادران ترک و فامیل های وابسته حضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.

اعلام حمایت تیره گوجراز طایفه کشکولی بزرگ و طایفه کی گیوی موردراز ودشت روم بویراحمد با غلامرضا تاجگردون +تصاویر ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

اعلام حمایت تیره گوجراز طایفه کشکولی بزرگ و طایفه کی گیوی موردراز ودشت روم بویراحمد با غلامرضا تاجگردون +تصاویر

به گزارش توازن ، همایش همدلی و هم اندیشی و وحدت تیره گوجراز طایفه کشکولی بزرگ و طایفه کی گیوی موردراز ودشت روم بویراحمد با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. این طایفه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام و با وی بیعت نمودند.

۲۲ بهمن ۱۳۹۸

گزارش تصویری افتتاح ستاد های باشت و بوستان دکتر تاجگردون

به گزارش توازن ، ستاد های باشت و بوستان دکتر تاجگردون با حضوران حامیان افتتاح شد.

اعلام حمایت اهالی روستای چهاربیشه ازغلامرضا تاجگردون +تصاویر ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

اعلام حمایت اهالی روستای چهاربیشه ازغلامرضا تاجگردون +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی و وحدت اهالی روستای چهاربیشه با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. اهالی چهاربیشه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام و با وی بیعت نمودند.

بانوان ایل بزرگ بویراحمد با غلامرضا تاجگردون بیعت کردند +تصاویر ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

بانوان ایل بزرگ بویراحمد با غلامرضا تاجگردون بیعت کردند +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی و وحدت بانوان حامی غلامرضا تاجگردون  به میزبانی ایل بزرگ بویراحمد و منسوبین با حضور شورای بانوان گچساران برگزار شد. ایل بزرگ بویراحمد حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام و با وی بیعت نمودند.

بانوان شاه بهرام هم ازغلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بانوان شاه بهرام هم ازغلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی بانوان حامی غلامرضا تاجگردون  به میزبانی بانوان شاه بهرام با حضور شورای بانوان گچساران برگزار شد. بانوان شاه بهرام با یکپارچگی حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

بانوان تلچگاه هم به جرگه حامیان غلامرضا تاجگردون پیوستند +تصاویر ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بانوان تلچگاه هم به جرگه حامیان غلامرضا تاجگردون پیوستند +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی بانوان حامی غلامرضا تاجگردون  به میزبانی بانوان تلچگاه با حضور شورای بانوان گچساران برگزار شد. بانوان تلچگاه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

بانوان پشتکوه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند +تصاویر ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بانوان پشتکوه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی بانوان حامی غلامرضا تاجگردون  به میزبانی بانوان پشتکوه با حضور شورای بانوان گچساران برگزار شد. بانوان پشتکوه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

نشست همدلی و هم اندیشی بانوان کوهسرک در حمایت از غلامرضا تاجگردون +تصاویر ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

نشست همدلی و هم اندیشی بانوان کوهسرک در حمایت از غلامرضا تاجگردون +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی بانوان حامی غلامرضا تاجگردون  به میزبانی بانوان کوهسرک با حضور شورای بانوان گچساران برگزار شد.

نشست همدلی و هم اندیشی بانوان سادات امامزاده علی در حمایت از غلامرضا تاجگردون +تصاویر ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

نشست همدلی و هم اندیشی بانوان سادات امامزاده علی در حمایت از غلامرضا تاجگردون +تصاویر

بهگزارش توازن ، نشست همدلی و هم اندیشی بانوان حامی غلامرضا تاجگردون  به میزبانی سادات امامزاده علی در گچساران با حضور شورای بانوان گچساران برگزار شد.

اعلام حمایت جمعی از اهالی بوستان از علامرضا تاجگردون +تصاویر ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

اعلام حمایت جمعی از اهالی بوستان از علامرضا تاجگردون +تصاویر

به گزارش توازن جمعی از اهالی بوستان اعلام حمایت خود را از دکتر غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

اعلام حمایت قاطع جمعی از بانوان باشت از غلامرضا تاجگردون +تصاویر ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

اعلام حمایت قاطع جمعی از بانوان باشت از غلامرضا تاجگردون +تصاویر

به گزارش توازن در راستای حمایت از دکتر غلامرضا تاجگردون همایش جمعی از بانوان شهرستان باشت برگزار شد.

همایش بانوان روستای آبدهگاه سفلی در اعلام حمایت ازتاجگردون برگزارشد+تصاویر ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

همایش بانوان روستای آبدهگاه سفلی در اعلام حمایت ازتاجگردون برگزارشد+تصاویر

به گزارش توازن در راستای حمایت از دکتر غلامرضا تاجگردون همایش بانوان روستای آبدهگاه سفلی (طایفه دولتیاری) برگزار شد.