مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه روحانی، برداشت از صندوف توسعه ارزی تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند / ایشان درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود» / ایشان فرموده اند «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق برداشت کرده، باید بازگرداند»