تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ مرداد , ۱۳۹۹
6

آرشیو برنامه ها

  • ۲:۱۱
  • ۱۵ دی ۱۳۹۸بهمن-هفته دوم

توضیح: نشستها در مکانهای خصوصی میزبانان محترم برگزار می گردند لذا از انتشار مکان برگزاری خودداری می گردد.

*عنوان *تاریخ * ساعت *مکان
بختیاریهاچهارشنبه ۱۴ گچساران
خانواده محترم شهدا-ایثارگران چهارشنبه ۱۷ گچساران
تلچگاه چهارشنبه ۱۸:۳۰ گچساران
نارگ موسی
(بخشی از طایفه)
چهارشنبه ۲۰ گچساران
آبشیرین-بی بی جان آباد-سربیشه
بیدزرد-تلخاب شیرین-کمبل
پنجشنبه ۱۱ روستاها
طایفه شادگان پنجشنبه ۱۷:۳۰ گچساران
کیسفی-قائدیوسفی(بخشی از طایفه) پنجشنبه ۲۰ گچساران
باشتجمعهباشت
سادات امامزاده علی برمامیون شنبه ۱۶ گچساران
پیچوگ-بویراحمدیها شنبه ۱۷:۳۰ گچساران
جامعه دانشگاهیشنبه ۱۹ گچساران
کیسفی-قاذدیوسفی(بخشی از طایفه) شنبه ۲۱ گچساران

بهمن-هفته اول

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
دیدار با چند طایفهچهارشنبه۲بهمن
باشت پنجشنبه۳ بهمنباشت
نشست با جامعه پزشکانجمعه ۴ بهمن
نشست با دانشجویان جمعه ۴ بهمن
دیدار با بعضی از تیره های قشقایی جمعه ۴ بهمن
دیدار با طایفه باباامیرشیخیشنبه ۵ بهمن
دیدار با مارینیها شنبه ۵ بهمن

دیماه-هفته چهارم

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
همایش طایفه بزرگ گشینجمعه۲۷دیماه۹صبحباشت-جاده کمربندی-جنب تالار رضا
همایش بزرگ لیشتر جمعه۲۷دیماه۱۳:۳۰ بلوار وحدت
بین اسلام آباد و مظفرآباد

دیماه-هفته سوم

*عنوان *تاریخ * ساعت *مکان
گرامیداشت سردار دلها در باشت پنجشنبه ۱۹دیماه ۱۴:۳۰ الی ۱۷حسینیه کرمی
گرامیداشت سردار دلها در گچساران جمعه ۲۰ دیماه ۱۴:۳۰ الی ۱۷حسینیه امام صادق(ع)

دیماه-هفته دوم

*عنوان *تاریخ * ساعت *مکان
همایش بانوان باشتپنجشنبه ۱۲ دیماه۱۴باشت
همایش بزرگ لیشتر(لغو)جمعه ۱۳ دیماه (لغو) بلوار وحدت
بین اسلام آباد و مظفرآباد
همایش سربیشه (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو) روستای سربیشه
همایش آبشیرین (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو) روستای آبشیرین
همایش پیچاب(بویراحمد) (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو) تالار ستار
همایش شادگان (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو) تالار شادی
همایش گیاهان دارویی (لغو) شنبه ۱۴ دیماه (لغو) باشگاه فرهنگیان گچساران
حضور در جمع (لغو)
مارینیهای ساکن دوگنبدان
شنبه ۱۴ دیماه (لغو) گچساران-متعاقباً

دیماه-هفته اول

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
طایفه چهارده چریک-عباسی-رحیمی-صفریپنجشنبه۵دی۱۴ قاسم آباد-جاده کمربندی روبروی تالار مروارید
سادات تکیهپنجشنبه۵دی ۱۶کوی رزمندگان-شاهد یک
طایفه بناریپنجشنبه۵دی ۱۹تالار مهیا
بوستانجمعه ۶ دی۹:۳۰مسجد امام علی(ع)
باشت جمعه ۶ دی ۱۵قدم آباد
طایفه قلعه-سبزعلی-گرجی-طایفه رستم شنبه۷دی ۱۴ تالار شادی گچساران
باباکان-تیره تی گوییشنبه۷دی۱۹:۳۰فلکه سراهی-دریا ۲- دانشگاه غیرانتفاعی فراز
رودشتیها یکشنبه۸دی ۱۲ رادک-جنب زمین چمن مصنوعی
طایفه طاس احمدی یکشنبه۸دی ۱۴:۳۰ فلکه سراهی-دریا ۲-غیرانتفاعی فراز

آذرماه

*عنوان*تاریخ*ساعت*مکان
جلسه هم اندیشی پنجشنبه ۱۴آذر۱۵روستای پاکوه
نشست با قشقایی ها جمعه ۱۵آذر۱۸شیراز
افتتاحیه طرح هادیچهارشنبه ۲۰ آذر۱۶پشتکوه باشت
افتتاحیه سالن ورزشی پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۰ مارین
طرح گردشگری دیل پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۱دیل
افتتاح سالن سنگ نوردی باشگاه زاگرسچهارشنبه ۲۷آذر۹ورزشگاه بشارت گچساران
افتتاح کلینیک دندانپزشکی دیجیتال چهارشنبه ۲۷آذر ۱۰:۳۰گچساران-روبروی مخابرات
۱-طایفه گوهرگان
—-
۲-خانواده های گرجی
—-
۳-نشست طایفه عنا
چهارشنبه ۲۷آذر -ساعت۱۵
-ساعت۱۷
-ساعت۱۸
۱-ملک آباد باشت
۲-خ پاسداران
۳-خ امام حسین
همایش طایفه آرخلو پنجشنبه ۲۸آذر۱۴ تالار شادی
گناوه (بویراحمدگرمسیر) پنجشنبه ۲۸آذر ۱۶ ک. ۱۹جنوبی
همایش باباکلانجمعه ۲۹آذر۱۳باباکلان
شب یلداشنبه ۳۰آذر۱۷:۳۰دانشگاه تهراندیماه-هفته دوم

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
همایش بانوان باشتپنجشنبه ۱۲ دیماه۱۴باشت
همایش بزرگ لیشتر(لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)بلوار وحدت
بین اسلام آباد و مظفرآباد
همایش سربیشه (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)روستای سربیشه
همایش آبشیرین (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)روستای آبشیرین
همایش پیچاب(بویراحمد) (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)تالار ستار
همایش شادگان (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)تالار شادی
همایش گیاهان دارویی (لغو)شنبه ۱۴ دیماه(لغو)باشگاه فرهنگیان گچساران
حضور در جمع (لغو)
مارینیهای ساکن دوگنبدان
شنبه ۱۴ دیماه(لغو)گچساران-متعاقباً

دیماه-هفته اول

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
طایفه چهارده چریک-عباسی-رحیمی-صفریپنجشنبه۵دی۱۴قاسم آباد-جاده کمربندی روبروی تالار مروارید
سادات تکیهپنجشنبه۵دی۱۶کوی رزمندگان-شاهد یک
طایفه بناریپنجشنبه۵دی۱۹تالار مهیا
بوستانجمعه ۶ دی۹:۳۰مسجد امام علی(ع)
باشتجمعه ۶ دی۱۵قدم آباد
طایفه قلعه-سبزعلی-گرجی-طایفه رستمشنبه۷دی۱۴تالار شادی گچساران
باباکان-تیره تی گوییشنبه۷دی۱۹:۳۰فلکه سراهی-دریا ۲- دانشگاه غیرانتفاعی فراز
رودشتیهایکشنبه۸دی۱۲رادک-جنب زمین چمن مصنوعی
طایفه طاس احمدییکشنبه۸دی۱۴:۳۰فلکه سراهی-دریا ۲-غیرانتفاعی فراز

آذرماه

*عنوان*تاریخ*ساعت*مکان
جلسه هم اندیشیپنجشنبه ۱۴آذر۱۵روستای پاکوه
نشست با قشقایی هاجمعه ۱۵آذر۱۸شیراز
افتتاحیه طرح هادیچهارشنبه ۲۰ آذر۱۶پشتکوه باشت
افتتاحیه سالن ورزشیپنجشنبه ۲۱ آذر۱۰مارین
طرح گردشگری دیلپنجشنبه ۲۱ آذر۱۱دیل
افتتاح سالن سنگ نوردی باشگاه زاگرسچهارشنبه ۲۷آذر۹ورزشگاه بشارت گچساران
افتتاح کلینیک دندانپزشکی دیجیتالچهارشنبه ۲۷آذر۱۰:۳۰گچساران-روبروی مخابرات
۱-طایفه گوهرگان
—-
۲-خانواده های گرجی
—-
۳-نشست طایفه عنا
چهارشنبه ۲۷آذر-ساعت۱۵
-ساعت۱۷
-ساعت۱۸
۱-ملک آباد باشت
۲-خ پاسداران
۳-خ امام حسین
همایش طایفه آرخلوپنجشنبه ۲۸آذر۱۴تالار شادی
گناوه (بویراحمدگرمسیر)پنجشنبه ۲۸آذر۱۶ک. ۱۹جنوبی
همایش باباکلانجمعه ۲۹آذر۱۳باباکلان
شب یلداشنبه ۳۰آذر۱۷:۳۰دانشگاه تهران
لینک کوتاه : https://tawazon.ir/?p=373984

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.