چهارشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۸ Wednesday, 23 October , 2019
کتاب سوم روشندل گچسارانی منتشر شد بایگانی - توازن | هفته نامه توازن
کتاب سوم روشندل گچسارانی منتشر شد ۲۱ آبان ۱۳۹۷

کتاب سوم روشندل گچسارانی منتشر شد

سومین کتاب از مجموعه پنج جلدی به نام ماجراهای هیراد شهر از روشندل عرفان شیروانی لک نویسنده نابینای این شهرستان منتشر شد.