چهارشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۷ Wednesday, 23 January , 2019
محمد شهبازی
دعوت سه دانش آموز گچسارانی به اردوی تیم ملی هندبال ۲۱ آبا ۱۳۹۷

دعوت سه دانش آموز گچسارانی به اردوی تیم ملی هندبال

سرپرست آموزش و پرورش گچساران گفت: سه دانش آموز این شهرستان به نام های هستی بخشی زاده، پریچهر اشکبوسی و سیده مریم حسینی به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور دعوت شدند.

تغییر مدیر آموزش و پرورش گچساران ۱۴ آبا ۱۳۹۷

تغییر مدیر آموزش و پرورش گچساران

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران تغییر خواهد کرد.