جمعه, ۳ اسفند , ۱۳۹۷ Friday, 22 February , 2019
روزنامه اطلاعات
پیشاهنگان مقابله با تحریفات عاشورا ۲۳ شهر ۱۳۹۷

پیشاهنگان مقابله با تحریفات عاشورا

در دین مبین اسلام، مبارزه با آفات و آسیب های دینی – منکرات – یک اصل مترقی و پویا و یک تکلیف الهی برای پاسداری و صیانت از اصالت و سلامت جامعه دینی است.