جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸ Friday, 19 July , 2019
روزنامه اطلاعات بایگانی - توازن | هفته نامه توازن
پیشاهنگان مقابله با تحریفات عاشورا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

پیشاهنگان مقابله با تحریفات عاشورا

در دین مبین اسلام، مبارزه با آفات و آسیب های دینی – منکرات – یک اصل مترقی و پویا و یک تکلیف الهی برای پاسداری و صیانت از اصالت و سلامت جامعه دینی است.