دوشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۷ Monday, 21 January , 2019
انتخابات استانی
کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصویب شد ۱۹ دی ۱۳۹۷
با موافقت نمایندگان؛

کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات موافقت کردند.

طرح کامل نمایندگان برای استانی شدن انتخابات ۲۷ آبا ۱۳۹۷

طرح کامل نمایندگان برای استانی شدن انتخابات

طرح کامل نمایندگان برای استانی شدن انتخابات مجلس منتشر شد.