مهار آتش سوزی یک دستگاه خودرو سواری پژو در بلوار کارکنان گچساران
مهار آتش سوزی یک دستگاه خودرو سواری پژو در بلوار کارکنان گچساران
آتش سوزی خودرو سواری در بلوار کارکنان دولت با حضور به موقع کارکنان نوبتکار نفت مهار شد .

به گزارش توازن ،یک دستگاه خودروی سواری پژو با دو نفر سرنشین که به علت نامشخصی بصورت ناگهانی آتش گرفته بود ودر زمان کوتاهی آتش زبانه می کشید که حادثه ای تلخ رقم بخورد با حضور به موقع اتوبوس نوبتکاران گچساران سه در ساعت ۲۲:۲۰ و اقدام شجاعانه آقایان رضا اسلامی ، پیمان عبدی زاده از اداره ترابری و اسماعیل گشتاسبی از کارکنان فشار ضعیف دشتگز با استفاده از کپسول های موجود در اتوبوس قبل از رسیدن نیروهای امدادی مهار و باعث جلوگیری از آسیب بیشتر به خودرو وسرنشینان آن گردید.