سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان منصوب شد
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد را منصوب کرد.

«سیدعباس صالحی» با صدور حکمی، امان الله نجفی را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

جناب آقای امان الله نجفی

نظر به سوابق اداری و اجرایی شما به موجب این حکم، به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب می شوید.

امید است در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

شایان ذکر است، امان الله نجفی از پرسنل رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده و هم اکنون معاون پشتیبانی و توسعه منابع این اداره کل را برعهده دارد.

  • منتشرکننده : A.K