عدم پاسخگویی به مطالبات فرهنگی عواقب خطرناکی خواهد داشت
عدم پاسخگویی به مطالبات فرهنگی عواقب خطرناکی خواهد داشت

موسسه فرهنگی امید ملت زاگرس طی یادداشتی در فضای مجازی عدم مشارکت شهرداری در برنامه های فرهنگی شهرستان را مورد نقد قرار داده است .

به گزارش توازن ، موسسه فرهنگی امید ملت زاگرس در این یادداشت آورده است:

موسسه فرهنگی امید ملت زاگرس برای اجرای برنامه فرهنگی مذهبی شبهای رمضان  در پارک میدان فردوسی درخواستی قانونی وبر مبنای روال شکل گرفت که به شهرداری هم مکاتبه شد ولی پاسخی مبنی بر مواففت و یا مخالفت داده نشد و چنانچه نظری دراین خصوص داشتند می بایست مکتوب به ما اعلام میشد.عجیب است که شهرداری به جای مشارکت در برنامه های فرهنگی برای شهروندان ممانعت بعمل می اورد.انتطار این بود که با برنامه فرهنگی و مجریانش به شکل دیگری برخود شود نه مامورین سدمعبر اقدام به جمع کردن  نمایند. بنده از مسولین بالاتر به ویژه فرماندار محترم تقاضامندم به شکل مطلوب وارد عمل شوند که اینگونه برخوردها باب نشود.بی شک عدم پاسخگویی به مطالبه عمومی شهروندان به ویژه مطالبات فرهنگی درپستوهای نا اگاهی و عدم اشنایی به شرح وظایف ان هم در دستگاه بزرگی مثل شهرداری عواقب خطرناکی خواهد داشت.امیدوارم با گفتگو و هم اندیشی درخدمت همه جانبه به  شهروندان عزیز دستانمان باهم به حرکت دراید نه بر علیه که زیانش نصیب شهروندان خواهد شد..

  • منتشرکننده : A.T