فیلم؛ رها سازی آب سد کوثر گچساران
فیلم؛ رها سازی آب سد کوثر گچساران

مدیر اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: رها سازی آب سد کوثر از تا پس از بارندگی های چند روز آینده ادامه خواهد داشت.

  • منتشرکننده : A.K