اجرای طرح بهسازی و توسعه شبکه آبرسانی دوگنبدان
اجرای طرح بهسازی و توسعه شبکه آبرسانی دوگنبدان

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری دوگنبدان گفت:از اجرای طرح بهسازی وتوسعه شبکه آبرسانی دوگنبدانابتدای امسال تاکنون بهسازی و توسعه بیش از ۷ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر انجام شد.

رئیس آبفا شهری دوگنبدان گفت: از اجرای طرح بهسازی و توسعه شبکه آبرسانی دوگنبدان ابتدای امسال تاکنون بهسازی و توسعه بیش از ۷ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر انجام شد.
بهنام پاد افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۵۲ میلیارد ریال از منابع استانی انجام شد.
وی گفت: این طرح در بافت فرسوده محله‌های رادک، سادات، لبنان، خیابان شهید امینی و خیابان شهید کیامرثی اجرا شد.
پاد ادامه داد: لوله‌های آب شرب در این مناطق فلزی وفرسوده بود که موجب هدر روی و تغییر رنگ و بوی آب شده بود و در این طرح لوله‌های پلی اتلین جایگزین لوله‌های فلزی شد.

  • منتشرکننده : A.K