کسب دو رتبه برتر کشوری در کتابخانه های عمومی گچساران
کسب دو رتبه برتر کشوری در کتابخانه های عمومی گچساران

دربین پانزده هزارباشگاه کتابخوانی از1746شهر وروستا درتمامی استانهای کشور باشگاه کتابخوانی زیر گنبد کبود ورنگین کمان گچساران بامدیریت سرکار خانم سارا آریانی از کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)رتبه بین یک تا هفت کشوری به دست آورد ودر طرح دوستدار کتاب روستا وعشایر سرکار خانم افسانه افضلی نژاد ازکتابخانه امید خیر آباد ازبین هزاروپانصد طرح به مقام دوازدهم کشور دست یافت.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گچساران در گفتگو با توازن ، ضمن تقدیر از این دوکتابدارمحترم بیان داشت : همکاران ما درکتابخانه های عمومی شهرستان از هیچ تلاشی درزمینه ترویج فرهنگ مطالعه دریغ نخواهند کرد .

کورش حسنی گفت : تعدادکتابخانه های عمومی شهرستان دوازده باب بوده که تا سال ۹۴ شش باب داشتیم وتمام سعی خود را خواهیم کرد که در تمامی محله های شهر دوگنبدان کتابخانه محله ای احداث کنیم ضمن اینکه در محله رادک ساختمان کتابخانه محله ای در حال احداث بوده و در محله لبنان وسادات ایجاد کتابخانه محله ای درنظرگرفته شده که در سال جدید تاسیس خواهند شد.

  • منتشرکننده : A.T