نتایج و تصاویر ادامه مسابقات جشنواره مشک و ملار
نتایج و تصاویر ادامه مسابقات جشنواره مشک و ملار

به گزارش دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره مشک و ملار، در ادامه مسابقات در رشته فوتبال تیمهای مختلف روستاهای گچساران، بوستان و باشت به مصاف هم رفتند.

به گزارش توازن و به نقل از دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره مشک و ملار، در ادامه مسابقات در رشته فوتبال تیمهای مختلف روستاهای گچساران، بوستان و باشت به مصاف هم رفتند.

گچساران:
زراعتی بی بی جان آباد ۰-پاس آب شیرین ۵

بن پیر ۲-گناوه لری ۲
باشت:
نارگ موسی ۲-بیدک علیا ۱

بوستان ۵-تلخاب سفلی ۳

اسلام آباد۱۵-دهیاران۳

منصور آباد۲-سعادت آباد۱

تلچگاه ۵-سادات ۳

بهره عنا۳-تل مویزی ۰

سرآبیز۳-چاه تلخ۰

لازم به توضیح است کهبازی بهره عنابا تل مویزی و سرابیز چاه تلخ انجام نگرفت که بارای داور تل مویزی وچاه تلخ ۳بر۰بازنده شدند.
بوستان ۳ -برغون ۰

بیدک علیا ۱۱-تلخاب سفلی۴

آبدهگاه ۲-منصورآباد۱

سعادت آباد۳-دهیاران۰

چالموره ۴-غورک۲

شاه بهرام۳-گشتاسب۱

بهره عنا ۳-سرآب بیز۰

سادات ۳-چاه تلخ۰

تلچگاه۳-تل مویزی۰
—————

برای مشاهده سایر نتایج کلیک کنید

  • منتشرکننده : A.K