نتایج ادامه مسابقات جشنواره مشک و ملار +تصاویر
نتایج ادامه مسابقات جشنواره مشک و ملار +تصاویر

به گزارش دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره مشک و ملار، مسابقات فوتبال در روزهای دوم و سوم در بوستان و باشت و همچنین در گچساران برگزار گردید.

به گزارش توازن و به نقل از دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره مشک و ملار، مسابقات فوتبال در روزهای دوم و سوم در بوستان و باشت و همچنین در گچساران برگزار گردید.

نتایج مسابقات برگزار شده در بوستان و باشت(رشته فوتبال):

برغون(۲)-نارگ موسی(۲)
بوستان(۴)-بیدک علیا(۰)
دهیاری اسلام آباد(۵)-دهیاری آبدهگاه(۴)
منصورآباد(۱۱)-دهیاران(۲)
چالموره(۵)-شاه بهرام(۱)
مله برفی (۳)-گشتاسب (۳)
سرآبیز(۵)-تل مویزی(۳)
سادات(۸)-بهره عنا(۴)
تلچگاه(۱)-چاه تلخ(۳)
برغون(۷)تلخاب بیدک(۴)
بوستان(۷)نارگ موسی(۴)
غورک(۹)-مله برفی(۲)
چالموره(۱۳)-گشتاسب(۷)
اسلام آبادپشتکوه(۴)-منصورآباد(۱)
آبدهگاه(۳)-سعادت آباد(۳)
بهره عنا(۲)- تلچگاه(۰)
چاه تلخ(۵)-تل مویزی(۱)
سرابیز(۳)-سادات(۳)

نتایج ادامه مسابقات برگزار شده در گچساران:

حوزه امامزاده جعفر:

شهرک ب(۱۱)- مهاجرین(۱)
تلخاب شیرین(۱۲)-ناصرآباد(۴)

حوزه بی بی حکیمه:

شهدای سراب ننیز(۵)-شهدای آب شیرین(۲)

مقاومت کمبل(۳)- قراچه بی بی جان آباد(۳)

  • منتشرکننده : A.K