پروژه کانال هدایت آبهای فصلی روستای شاه بهرام با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال درحال اجراست
پروژه کانال هدایت آبهای فصلی روستای شاه بهرام با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال درحال اجراست

بخشدار مرکزی باشت از پروژه کانال هدایت آبهای فصلی روستای شاه بهرام بازدید کرد. به گزارش توازن، مهرداد انباز پور درحاشیه بازید گفت: این پروژه بطول ۳۳۰ متر  جدول ۹۰متر  و ۳۰ پل فلزی  بالغ براعتبار ۵۰۰ میلیون ریال از منابع مالی دهیاریها در حال اجراست. خبرنگار فتح الله پوران پور انتهای پیام/ط

بخشدار مرکزی باشت از پروژه کانال هدایت آبهای فصلی روستای شاه بهرام بازدید کرد.

به گزارش توازن، مهرداد انباز پور درحاشیه بازید گفت: این پروژه بطول ۳۳۰ متر  جدول ۹۰متر  و ۳۰ پل فلزی  بالغ براعتبار ۵۰۰ میلیون ریال از منابع مالی دهیاریها در حال اجراست.

خبرنگار فتح الله پوران پور

انتهای پیام/ط

  • منتشرکننده : A.T