سه زمین چمن در بخش بوستان به بهربرداری رسیده است
سه زمین چمن در بخش بوستان به بهربرداری رسیده است

بخشدار بوستان گفت : با توسعه فضاهای ورزشی در روستاها بستر برای فعالیت ورزشی جوانان روستایی مهیا شده است.

به گزارش توازن ، مجید محمدی در نشست تعدادی از دهیاران بخش و رئیس اداره امور وزش و جوانان شهرستان افزود : دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به توسعه روستاها در حوزه های مختلف دارد که یکی از برنامه های جدی دولت توسعه فضاهای ورزشی در روستاها بوده است.

محمدی افزود : خوشبختانه با پیگیری نماینده مردم در مجلس طرحهای ورزشی متعددی از قبیل زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی در روستاهای شهرستان و بخش پیش ببنی و اجرا شده که با استقبال خوب جوانان روستایی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: ورزش علاوه بر سلامت جسمی و روحی وروانی فرد باعث ایجاد نشاط و شادابی در حامعه میشود که باید به این امر مهم توجه جدی شود.

بخشدار بوستان گفت: با احداث فضاهای ورزشی جوانان بیکار روستاها که ب به علت بیکاری در معرض آسیب های اجتماعی هستند در اوقات فراغت  به سمت فعالیت ورزشی گرایش پیدا میکنند.

محمدی گفت: در این دولت سه زمین چمن در سه منطقه بخش بوستان به بهربرداری رسیده و چند طرح دیگر هم اینک در دست اقدام هست که  در آینده به بهربرداری خواهد رسید.

بخشدار بوستان نگهداری از فضاهای ورزشی در روستاها را ضروری دانست و برهمکاری دهیاران با اداره ورزش جوانان جهت نگهداری و حفاظت از فضاهای ورزشی بخش تاکید کرد.

خبرنگار فتح الله پوران پور

انتهای پیام/ط

  • منتشرکننده : A.T