پاسخ تاجگردون به مشابه خواندنش با یزید/ تا وقتی مردم مرا بخواهند آنها را ترک نخواهم کرد
پاسخ تاجگردون به مشابه خواندنش با یزید/ تا وقتی مردم مرا بخواهند آنها را ترک نخواهم کرد
به گزارش توازن نماینده مردم گچساران و باشت همچنین در بخشی دیگر از سخنرانی خود اعلام کرد تا مادامی که مردم وی را به عنوان خادم بخواهند در کنارشان خواهد ایستاد.

غلامرضا تاجگردون در بخشی از سخنرانی اش در جشن وحدت باشت پاسخ ضدانقلابی و مشابه خواندنش با یزید را داد.

به گزارش توازن نماینده مردم گچساران و باشت همچنین در بخشی دیگر از سخنرانی خود اعلام کرد تا مادامی که مردم وی را به عنوان خادم بخواهند در کنارشان خواهد ایستاد.

در ادامه میتوانید بخشی از فیلم این سخنرانی را مشاهده کنید.

روی فیلم کلیک کنید.