اهدای عضو جوان ۲۳ ساله لیشتری به بیماران نیازمند
اهدای عضو جوان ۲۳ ساله لیشتری به بیماران نیازمند

پنج عضو بدن جوان 23 ساله در گچساران که بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند پیوند عضو اهداء شد.

به گزارش توازن رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران در تشریح این خبر گفت :مرحوم سید عمار اکبری از اهالی دهستان لیشتر شهرستان گچساران به علت سقوط از ارتفاع ضربه مغزی و دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر سید طاهر حسینی افزود:از این بیمار دوکلیه,کبد و دوقرنیه به کمک تیم پیوند اعضا در بیمارزستان شهید رجایی از بدنش جدا و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز منتقل شد.

وی گفت:این چهارمین مورد اهدا عضو در سال جاری در شهرستان گچساران است.

دکتر حسینی اقدام خانواده متوفی را تحسین برانگیز عنوان کرد و گفت: با مرگ مغزی دیگر امید به زندگی در فرد قطع می شود و اعضای قابل پیوند از بین می رود ولی با اهدای اعضای آن می توان چند نفر را از مرگ نجات داد.
رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران گفت: انتظار می رود اهدای عضو در بین خانواده ها نیز به یک فرهنگ تبدیل شود تا بیماران نیازمند عضو بدن و ناتوان مالی زندگی دوباره پیدا کنند.

انتهای پیام/ط

 

  • منتشرکننده : A.T