آیا نفت و گاز گچساران به لیگ یک صعود خواهد کرد؟+فیلم
آیا نفت و گاز گچساران به لیگ یک صعود خواهد کرد؟+فیلم

خبرنگار توازن از هواداران پرسیده است: آیا نفت و گاز گچساران به لیگ یک صعود خواهد کرد؟ و مشکلات این تیم برای عدم صعود چیست؟

خبرنگار توازن از هواداران پرسیده است: آیا نفت و گاز گچساران به لیگ یک صعود خواهد کرد؟ و مشکلات این تیم برای عدم صعود چیست؟

  • منتشرکننده : A.K