یک کهگیلویه ای بازرس ویژه شهرداری تهران شد
یک کهگیلویه ای بازرس ویژه شهرداری تهران شد

طی حکمی از طرف مهندس محمدعلی افشانی شهردار تهران سید فضل الله یاری سوق بازرس ویژه دفتر شهردار تهران شد.

به گزارش توازن طی حکمی از طرف مهندس محمدعلی افشانی شهردار تهران سید فضل الله یاری سوق بازرس ویژه دفتر شهردار تهران شد.
سید فضل الله یاری سوق، زاده شهر سوق بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، سردبیر سابق روزنامه های ابتکار و همدلی و از روزنامه نگاران باسابقه می باشد.

  • منتشرکننده : A.K