عیادت وزیر کشاورزی و سایر مسئولین از غلامرضا تاجگردون
عیادت وزیر کشاورزی و سایر مسئولین از غلامرضا تاجگردون
صبح امروز برخی از مسئولین کشوری و استانی از نماینده مردم گچساران و باشت عیادت کردند.

صبح امروز برخی از مسئولین کشوری و استانی از نماینده مردم گچساران و باشت عیادت کردند.

به گزارش توازن، وزیر جهاد و کشاورزی و معاونان وی، مسئولین سازمان تامین اجتماعی کشور، گوهرگانی معاون استانداری و تعدادی دیگر از مسئولین با غلامرضا تاجگردون دیدار و عیادت به عمل آوردند.