چه اتفاقی الان بیوفته خیلی خوشحال میشید؟+فیلم
چه اتفاقی الان بیوفته خیلی خوشحال میشید؟+فیلم

در تریبون این هفته توازن از شهروندان گچسارانی پرسیده شده: چه اتفاقی الان بیوفته خیلی خوشحال میشید؟

در تریبون این هفته توازن از شهروندان گچسارانی پرسیده شده: چه اتفاقی الان بیوفته خیلی خوشحال میشید؟

برای مشاهده فیلم، روی آن کلیک کنید:

 

  • منتشرکننده : A.K