خرابی دستگاه ام آر آی در گچساران
خرابی دستگاه ام آر آی در گچساران

خرابی دستگاه ام ار ای گچساران منجر به نگرانی مردم این شهرستان شده است.

  • منتشرکننده : A.K