اخباری از دو زلزله ای که به فاصله ی هفت دقیقه در استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.

  • منتشرکننده : A.K