توازن

توازن

غلامرضا تاجگردون

غلامرضا تاجگردون

O�U�O?O�U� O�O�U�O? O?U�U?O�O� U�U� O�O?O?O�U�U?+O?O�O�U?U?O�

اندازه فونت :
 • تاریخ انتشار خبر: سه شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۹ | کد خبر : 320878 |
 • O?U� U?O?O�O�O? O?U?O�O?U� U? O?U� U�U�U� O�O?A�O�O?O�U�U�O?U�O? U�U�O�U� U�O?O?U� O�U�O?O�U? O?O� U?U� O?O�U�O�O�U�U? O?O� O?O�U� U?U? O�U�U� O?O�U�U?O? O?O� O�U?O? U�O�U?O� O?U?O?O?O? O?O�O�U?O� U�O�O?U�O?: U�O�U?O�a�?O?O�U?U�O? O�O?U?O�a�?O?O�U?U�O? O?O�O?O�O?a�?O?O�U?U� O?O?U�U�O�U� U�U� O�O�U?O�U?U�O�O?U? O?O�O�U?O? O�U�O� U�U?a�?O?U?O?O� U?U�U? O�O? O�O�U?O�U?U�O�O? O�U?U� O�O?O?: O�U?O�O� O?UZU?UZU�U�U?a�? O?UZO?U?a�? U?U?U? O�U�O�UZO�O�U? U�U?U?U?U?O?U?O?UZ U?U?U�O� U?UZ U?U?U�U�U?U�UZ O�U�O�UZO�O�UZ U? O�U�U�U�UZO?U�O� O�O�O� U? U�O?U� O�O� O�O? O?U?U� U�U?a�?O?O�O?O? U?O�O?O? U�U?a�?U�U�O?O� U�O?O? O�O� – U?O?U�U? O?U?U�U?O? U?U?O�U�U? O�O� U? O?U?U�U?O? O�U�O?O�U�U? O�O� – U�O�O?U?O? U�U?a�?U�U�O? U? O�O? O?U?U� U�U?a�?O?O�O?.

   

  O?O� U�U�U?U� O�O�O?O?O� O?U�U?O�O� O�U?O?O?O�U? O?O?O�O?U?U� O�O? O?U?O�O?O? O?O�O? U�U?U?O�U�U?U� O?U�O�O?O?O�U� U�U�O?U� O?O� O�U�O?O�U�U? U�O�O?U� O?O�O?U� O�O? O?O�O� O�U?O? U?O�O?O?U� U? O�U�O�U?O? O�O?O� O?O� O�O�U?O� O?O� U�U�O�O�U� U?O�O?O?U?O�U? O�U?O?U� O�O?O?O�U?O�O?U? O�O? O?O?O�U�U� U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� O�U?U� U�U�O�O�U� O�O� O�U�O? O?U?O�U? U�O�O?.

  U?U�U? U�O�U�O? O�O�U�O�U�U? U�O?U? O�O? O�U?U� O�U�O?O�U� O�O� U?O�U�U?O?U?U? U? O?O�O�O?O?U?U? U�U�O�O�U� U?O�O?O?U?O�U? O�U?U� O�U?O?O?O� O?U?O�U� U�O�O?.

  U?U? O�U?O?U?O?: U?U�U? O�O? U�U�U�O?O�U?U� O�U�O?O�U�O�O? O�U?U� O?U�U?O�O�U? O?U?O?U?O? U�U?O?U� O?O?O�U�U� O?U? U?O�O?O?U?O�O�U� O?U?O? U�U� O�O? O?O?O?O?U�O� O?U?O�U?O? U? O�O?O� O�U�O�U?O? O�U�O?O�U� O?U� O�U�O? O?U?O�U? O?O?O�U�U� U�O� O?O� U�U�U�O�O�U? U�U�O? U�U?O� O�O? O�U?O�U�O�U� O�U?O?O?O�U? O?O?O�O?U?U� U�O�O?U?U� O?O� U�O�U?O� O?U?O?O?U? U?O�U� U? O?U?O?O� O?O�O?O?U� O?O�O?U?U�.

  O?O�O�U?U?O� O?U?O� U�O�O?U?O� O?U� O�U�O? O?U?O�U? O?O?O�U�U� O�O? U�U�O�O�U� U?O�O?O?U?O�U? O�U?U� O�U?O?O?O� U�U? O?O�O?O?:

   

  تبلیغ