توازن

توازن

غلامرضا تاجگردون

غلامرضا تاجگردون

U�O�U�U� O?O�U?O?O�O?U� U?O�O?U�O? O?U�U?O?U?O�O�U�O�O? U�U?O?U?O�O� O?U� O?U?O? O�U�U� U�U�U� O�O?U?U�U?

اندازه فونت :
 • تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه, ۲۳ اسفند , ۱۳۹۶ | ۱۷:۰۱ | کد خبر : 319535 |
 • O?O?U� O�O? O?U�O?O� U? O�U�O�O?U?U�U?U�

  O�U�O�O? O?U�O�U? O?U?O? O�U�U�U� U�U�U� O�O?U?U�U?

  U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?O�U� U?U�U? U?U�U?U� O?O� O�O?O?O�U� U? U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?O�U� U�O�O?U� O?O�U?U? O�O?O?O�U� O?O� U�O�U�O? O�O?O�U?O�U� O�U�O?O�U?

  O�U?U�O�O�U�O? O?U�U? U�U?O?U?O�O� U?O�O?U�O? O?U�U?O?A� U?O�O�U�O�O? U�U?O?U?O�O� U�O?O?U� O?U?U�U? O�O? U�U?O? U?O�O?U�O? O�U?O?O�U� U�U� O?O� O�O�U� O�U�U�U�O�O? U? U�O?O�U� O?U? U? U?U�O� O?O�U� O?O�O? U?O?U�U? U�O?U?O? U? O?U� O?O�U�U?O�U?O�O? O?U�U� U�U�O�U� U?O�O?U? U�O?O?U� U�U� O�U�O�U� O�U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� O?O� O?O�O�U?O� U�U? O�O?U?U�O? U?U� O�U? O�O� O?U� O�O?U?O? O?O� O�U�O�U� U? O�U�U�U�O�O? U�O�U�U?U� U�O�O? U? O?O�O�U�U� O�U? O?U� U?O� O?O? U�U� U�O�O?O� O?O� O�O�U?O�U� O?U� U�O�O�O� O?O�O�U?O? .

  O?O�U�U?U� O?U� U?O�O?O�U?U?U?U? O?U� O?O�U�O�U� O�U�O�U� O�U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� O�O� U�O?O�O?O?U� U�U�U� O�O? O?U� O�U?U? U�U� O�U�O�U?O? O�O� O?O� O?U�U?U?U� O�U?O? O?U�U?O? U�O�U� U�U�O�O?U� O�U�O? U? O�U?U� O�U?O?U�O� O�O�U�U?O�O?U� O?U�O?O�U? U?U�O?O�O�O�U� O�O? U�U�U?O?U� U�O?U�U?U� O?O�U�O? O?O�U�U?U� U?O�U?O?U� O?O� U?U?O�O�U�U?U� O�O?U?O�U�O�O? O�U?U� U�U?O?U� O?O� U?U�O?O�O�O�U� U? O?U�U� U�O?U�U?O? O?O� O�U� O�O�U�U?O�O?U� O?U�O?O� O�O? O�O�O�O? O?O�U�U? O?U�O�O�O�U? O?O�O?O�U?O�U�U? U�U�O�U?U� .

  O�U�O?O� O�U�U�U�O�O? O?O� O?U?O?O�O� O?O� O�U�O?U? O�O? U�O?O�U?U�O�U� O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?O�O�O?O�O? O?O� O?O�O�U?O� U?U�/U?U�/U?U?U�U?U�U?U?O�U�O�U?U�O? :

  ((O�U�U�U� O?U� O?U?O�O�O? O?O�O?O?O?O�U� U? O�U�U?U�U?O? U�O�O�U? O?O?U?O�O� O?O? O?O?O?O? U? O?U� O�O�O� U�O?O�U� U? U�O?U?O� O�O?O? ))

  O?U� O�U�U?U?O? U�U?O?O? U�U� O?U�U�O� O?U� O�O�U� O?U�O�O�O� U�U�U?U� O?U?O�U�O�O? O�U�O?O�U? O?U?O?O� U?U� U?O�O?U�O? O?U�U?O? O?O�U�O�O�U�U? O�U?U�U�U�U?U� O?O?O�U? O?U� O�O�U� O�U?O?O? .

  U�O�O�O�O�U?U? U�U� O?O� O?O� U�U� O?O?U� O?O�U�O�O�U�U? U�O�U�U?U�U? O�U?U�O�O�U�O? O?U?O?O� U?O�O?U? O�U?O?O?O� O?O?O�O? U? O?O� O�O?O�U�U� O?U� U?O�O�O?U? O?U� U?O?O� O?U�U?O? U? U�O�O?O� O?O�O?U� O?O�U?O�O?O?U� O�U� U? U?O?O� U? U�O�O?O� O?O�U?O�O?O?U� O?U�U?O? O�O�U�O?O�O�O� O?O�O�U?O�O?U?U� U? U�U�O�U?U�O?U� U�O?U�U?U� U? O�O?U?U� U?U�O?O�O�O�U� U? O?O�O?O? O�U�O�O? O?U�O?O� O?O�O�U?O�O?U?U� O�U�O�O�U�U?O? U? O?O� U�U�O�U?O? O?O� O�U�O�O�U� O?O?O�O? O?O�O�U�U?U?O? O�U�O�U� O�U�O?U� O?U�O� U?U�O?O�O�O�U� O?U� O�U?O� O�U?O? O�O?U?O?.U�O�O�O�O�U?U? U�U� O?U�O�U�U� O�U? O?O? O?O�O�U? O?O?U?U?U� O�O?O�O? O?U?O�O?U? U? O�U�U�U� O?U� O�O�U�U?O�O?U� O?U�O?O� U? O�O�O?U� U�O�O?U� O?O�U?U? U?U�O?O�O�O�U� O?O� U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U?.

  O�U�O?O?U� U?O� U?O�O�O� O�O?O? U�U� U�U� O?U� U?O�O? U�O?O�U� U? U�U� O�U�O�U� O�U�O?U� U�U� O�O? U�O�O� U�O� O?U? O�U?O? O�O� O?U?U�U� U�O�U� O�U�U�U�O�O? U? U?U�O�U?O? U?U�U?U� U�U?O?O�U�U�O? O�U?U� O?O�U�O? O�O� O?U� O�U?O? U�U�U?O?U�U�O? U�U� O�O?O�U�U� O?O� U�U?O�U?O?U? O?U� O�U?U� U�U�U�U? U�O?O� O�O?U�U? O�U�O?O�U? O�U�U�U�O�O? U? O?O�U?O� U�U�O�U�O�O? U�O?U?O� O�O� U�O�O�U�O?U� U�U�U�O? . U�O�O�U? U�U� O?O�U?O? O?O� U�U�O? O?U�U?U�U� O�O?O?O�U? O?O� U?O�O�U? U�O�O�O?U? O?U� O?O?O�U�U? O�U�U�O�U� U?O�U?O� O�O?O? O�O?O? .

  O�U�O?O?U� O�U?U� O�O�O?U�O�U� U�U� U?O�U?O? O?O�O�O? U�U� O�U?U� O�U?O�O�O?O?U�U? O�O?U� O�O�U�O�O? O�O? U�O?O� O�U�O?O�U? U�O?O?U� O?O� O�U?U� U�U?O�O? O?U?O�U�O�U�U� U? O?O?U�O?O�U� O�U?U� U�U?O�U?O? O�O� O?U�O�U�U� O�U? O?O�O�U? O�U�U�U� O?U� U�O�O�U�U?O�U� O�U?O? U? O?O�O�U?O? U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?U?O? U?U�O?O�O�O�U� U�O�O�O� O?O�O?U� O�U�O? .

  O?O� U�U�O�U� U�O�O?O�U?O�U? O�U�O�U� O�U�O?U� A�U�O�O?O�U� U?U�O?O�O�O�U� O?O� O�O�O?U� U�U�O�O? O�U�O?U� O�U?U� U�U?O?U� O�U?O? U�U�O?U?U� O�O�U� O�O?O�O?U? O�O� O?U?O� U?O� U?O�O�O?O?U� O�U�O? .O�U?U� O?U�U�U� O?U� O�U?O� U?O�O�O� U? U�O?O�U�U�U? O�O? O?O?O�U�O? O?O?U?U� U�O�O?U� O�U�O? O? O?U?U� O?U�U�U� O�U�O?O�U�U? O�O� O?U� U�O�O�U?O� O?U�O�O� O?U�U�O? U�O�O�O� O?O�O?U� O�U�O? O?O?U?U� O?U�U�U� U�O?O�U� O?O�O?U�O? O?U� O?O?O�O?U? U�U� O�O? U�O�O� O?O?O�O� O?U� O�O� U�U� U�U?O?U�U�O? U�U?U�U�O?O�U?U� O�O?O?U�O�O?U? U�O?O�O�U�O? O? U�U�O�O�U� O?U�U�U� O?U�U? O�O?U� U�O?O�O?O?U� O�O�U?U?O�U� U�O�U�U?U�U? U�U?O�U?U�O�U? O�U�U�U?O?U?O? U�O?O�U�U? O?O?O�O?O�O�U?O�U� O? O�U?O�O�U�U?U?U� U? U�O�O?U� O�O� O?U� U?O�U�U�O? U?O�O�O�U?O�U�O?U�O�U�O? U? U?U�O�U� O?U�U�U� O�O�U� U�O�O?U� O?O�U�O�O�U? O?U?U�U? O�O� O?U� U�O�U�O? U�O?U?O?U� O�U�O?.

  O?U� O�O�O?O?U? O�U?O?O�U� O�O? U�U� O�O�U?U?O�U�U? O?O�U� U�U?U?U?U?O?OY O?U?O� O�U?O?O�U� O�O�U?U?O�U�U? U?O�O�U? U�O�U�U?U� O?O�O�U? O�U?O? U�O?O�U?O�U�O?OY O?U?O� U�O�O?U� U?O�U?O�O? O�O?O? U�U� O?O� U�O?O�U�U� O�U? O?U� O�U?U� U�U�U�U?O? U�O?O�O�O? U? O?O�U�O�U� O�U�O�U� O�U�O?U� U?U�O?O�O�O�U�O?O� O�U?U� O�U�O?O�O?U� O?O� A�U�O?O� O�U�O?O�U? U? U�O�O�U�O�A� U�O?O�U� U? U�O?U?O� O?O�U?U?U� O?O�O?O?U� O?O�O?O?OY

  O�O�O?U� O�U?O?O�U� O?O� O?O�O�U?O� O�U�O� O?O?U� O�U?O� U�U� O?U�O�O?U? U?O�O�O� O?U?O? O?O�O�U? O�U?O�O�O? O?U�O�U? O?O� O�O�U�O?U�U? O?O�O�U?O? U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?O�U� U�O�O?U� U?U�O?O�O�U� O?O�U�O� O?O� U�O�U?O�U�O�U? O?U�O?U� O�U? O?O� O�O?O?U�O�O? O?U� U�U�U?U� O�O�O?U� U�U?O?U?O�U� O�U�O�O�U?O? O�U�O�O? O�O�O�O?U? O?O�O�U? O?O�O?U? U�U�O�O? O�U�O�U�O? O�U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� O�O� O?U� U�O�U�O? U�O?U?O?:

  U�-O?U? O?O?O�U�O?U? O?O� U�O�O�U?O?

  U?O�O?U? O?U� U�O� O?U�U?U�U? (O�U� U?O� U�O�O�U�)O?U�O�U?O?U? U�O?O? O�U?O?O�U� O?O�O?U� O�O?O? U? O�U?O?O�U� O?O?U?U� O?U�U�U� O?O�U�O�U� O�O�U? U�U�O�O?U� O�O� O?O?U�U?U�O? U?O� O?O�U�U?U� O�O�U�O?U? O?O� U�U?O�U?O? U�U�U� O?O?U� O�U�O�O�U� O?U�U�O? O�U?U�O�O�U�O? O�O� O?U�O�O� O�U�U�U� U�O�O�O� O?O�O?U� O�O?O? U? O?U� O�U�O�U�O? O?U� O�U�O�U� U? O�U�U�U�O�O? U�O?U�U� U�U�U?O?U� O�U�O? O?O?U� U�U� U�U� O?O� U�O�U?U� O�O�U?O�U? U�U� O?O� O?O�U?O?U?U� O�O?U�U? U? O?O� O�O?O�U? O?U�U�O?. O?U?O� O�U?U� U�O�O� O?U� O?U?O� O�O? O?O?O�U�O? U�U?O?O? OY

  O�U?U�O�O�U�O? O�U?O� U�O�U?O� U�U� O?O�O?U� U�U� U�U?O?O?U� O�U?O� O�O? O�U�U�U�O�O? U�U� O?O�O?U� U�U� U�U?O?O?U� O?O� O�U?O?O�U� O?O�O?O�U� U? U�O�U�U?U�O� U�U�U?U� O�U�U? U�O?O�O?O? U�U�U?O?O�O?O? U�U� O�U?U�U?U?U�U� U?U� O�O�U?U� O?U� U�O�O�U?O? O?U�O?U?U�O? .O?U?O� O?U?U?U� U�O�O�U?O? O�U�U?O�O�U�U�U?U�U�U?U� O�U?U�U?U?U�U� O?U?O? OY

  U�O�O? O?U� O�O�U? O?U� O?O?U� O�O? O?U?O?U� O?U�U? (O? )O?U?O?U� U�U�U? U�U� O�O? O?U?O�U� O�U? U�U? O?U�U?O�O?U?U� .U�O�O? U�O�O?U� O?O� U�U?O�U� O�O?U�O�U� U? U?U?O?O�O�U�O�U� O?U?O?.

  O�O? O�U�O?O?U� U�U� O�U�U�U� U�O�O�U? O�O?U�U� O�O?O? O�U?O? O?O� U�U�U� U�U?O? O?U?O�U� O�O?O?

  (U�U�O�U�O� O�O?O� O?U� O?U�O� O�U�O� U�U?a�?U�U�O? U�U� O�U�O�U�O?U�O� O�O� O?U� O�O�O�O?O�U�O? O?O�O? O?U�U?O? U? U�U?U� O�O�U�U� O?U?U� U�O�O?U� O?U?U?O? O?U� O?O?O�U�O? O?O�U?O�U? U�U�U?O?. U�U�O�U�O� O�O?O� O?U�O� O�O� U?U�O? U�U?U�U? U�U?a�?O?U�O?O? U�U� O�O?O� O?U�U?O� U? O?U?U�O�O?O?_O?U?O�U� U�O?O�O�U�U� U�O?O�O? O?U?U� U�U?)

  U?-O?U�U�O? U�O�O�U?O�

  O�U�O�O? O�O�O�O?U? O?U�O?U� O�O� U�O?U�U� U�O�O?U� O�U�O? O?U� O�O?U?O? O?O� U�O?O�U� U? O�U�O�U� O?O?U�U?U�O?O�U� U�U� O?O�U�U? O�O?O? U�U� O?U�O?U� U?U?O�O�U�U?U� O?U�O?O�U?U? U�O� O?O� U�U?O�U?O? O?U?O�O�O? O�U�U?U�O?O?O�U� U? O?O�O?O?O?O�U� O?O?U� O�U� O�U�O?O?U� O�U?O?O�U� U�U?O�U?O? O�O� O?U� O?U?O�O�O? O?U�O�U?U�O� O�O?O� O?O�O?U� O�U�O? U�U� O�O�O?U�O�U�O� O�O? O?O� U�O� O?U?O�U�U? O�U?O?O�U� O�O?O? .O�U�O� O�U?U� U�U?O�U?O? O�O? U�U?O�U?O? O?U? O?O?O�U�O?U? O?O� U�O�O�U?O? O�U?O?O�U� U�U� U�U?O�O�U� U�U�U�O?U� O?O� O�O?O? O?U?O�O� U?O�O?U? U�U� O?O�U?O? U�U�O�O? O?O?U?U� O? O?O?O?O�O?O?U?O�U�U? U? O�O�U�O�U� O?O� O�O�U�O?U� O?O�O?O? O?O� O?U�U?U� O?O� O?O�O?O�O?O? O�U?O? U�U� O�O? O?O� O?O?U� O?U?O�U�U? O�O?O? O�O? O?O�U?O?U?U� O�O?U�U? U?O�O?U? O�O� U�O?U�U� O?U� O�O�U�U? U�U�O�O?U� U�U?U�U�O? .O?O�U?O? O�U?O� O�U?O?O�U� O�O? O?U�O?U� U�U?U?O�O?U?O?U�O? U�U?O�U?O? U�U?O?O? O?O�O�U?O?O�U� O?U?O�U?O� U�U?O?O�O?U� U�U� O?U?U� O?U?O�U�O�O? O�U�O?O�U? O�O� O?U�O�O�O� U�O�O?U� O�U� U? O�U?O?O�U� O�U?U�U?U?U�U� O�U�O�O�U� O?U?U�U?O?U� O?U� O�O�U� U�U�U? O�U�O?O�O�O?U�O? .O�U�O?O?U� O?O�U�O�O� O�U?O?O�U� O?U� O?U�O?O�U� O�U?O?U� O?O?U� U�U?O�U?O? U�O?U?O?U� O�U�O? O?U?O�O� U�U?U�U?U?U�U� O?U�O�O?U? O?O�O�U? U?U�U�U?O?U� O�O�U� U�O�O�O�O� U�U�O�O?U� O�U�O? .U?O�O� O?O� O�U?U�U�U� O?U�O?U� O�U�U?O� O�O� U�U�U? O?U�O�O�O?U�O?A� O?U?O� O�U?O?O�U� U�U�U?O?U?O�U�O?O?U�O? O?O� O?U�O?O� O?O�O�U?O�O?U?U�U? U?O� O?O� O�O�U?O? O?U�U?O�O? O?U�U?O? O?U�O�O? O?U?U?O�U�O? U? U�U?O�U?O? O�O� O�U?U?O� O?U?U�O?OY U?O� O�O?O�U? U�O�U�O�O?U� U�O?U? O?U?U?O�U? O?O� O?O� O?O�O?O?U� O�U�O? U? O?U�O�U�U� U? U�U�O�O?O?U? U?O�U?O?U� O�U�O? U�U� O?U?U� O?U�U�O? U�O�U? U�O�O�U?O� O�O� O?U� O?U?U? O�O�U? U�U�O�O?U� O�U?O�U� U�U�U�O? U? O�U�O�O�U�U? O?U? O�O?O�O? O?U� U?O� U�U�U�O? .O?U?O� O�U?U� O�U?O?O�O� O?U?U�U? U? O�O�U�O�U�U? O�O?O? OY

  U?-O�O?O?U�O�O? O?U� O?O?O�O?U?

  O�U�O�O? O�O�O�O?U? O?O� U�U�O�O? O�U�O?U� O�U?U� U�U?O?U� O?O� O�O?O�U? O?U�U�O? U?O�U?O�O? O?O?U�O? O?U?O�U� O?O?O�O?U? U? O�O�U?O? O�O?O? O�U�O� O?O� U�U�O�U� O?O?O�O? A�O?O� O�U?U� U�U�U?U� O?O�U�O�O�U�U? U�U�O? O?U�U?U�U� O�U? O?O�O�U�O� U�O?O�U� O?O�O?U�O? U�U� O�U?U� O�U� O�O� O?O�O�U? O?U?U?O�O�U� U�O�O�U� U�U?O?O?U�O? O? O?O� O�O�U?U? O�O? O?O�U�O�U�O?O�U� O?O� U�U� O?O?U� O?O�U�O�O�U�U? U�O�U�U?U�U? U?O�O?U�O? O?U�U?O?U? U�U� U�U� O�O�U�O? O?U�O�O�O� O?O�U�O�U� O�U�O?O�U? O�O?O? O�O� O�U� O?O?O�U�U? U? O?U?O�O? O�O? O?O?O�O?U? U�U?O?O�U�U�O? U? O?O� O�O�U? O?U?U?O� U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?U� O?O� U�O�U�O? O�O� O?O�O?O�U?O�O?O? U�U?U�U�U�O? U�U� O�U� O�O?U�O�O� U�O?O� O?O� U?U�O�U� U�U?O�U?O? O�O� U�O?O�O�U?O?. O?O� O�O�U�U? U�U� U�U�O�U?U�O?U� U�O�U�O? O�O?O? U�O�O?U?O? U�U�O�U�O�O?U? O�O?O? U�U� U�O�U?U�U?O? U�O�U�U?U�U? O?O�O�O? U? O�O?U�O�O� U�O?O� O?O� U�U?O�O? U�O� O�U�O�U? O�U� U�O�U�U?U�U? O�U?O?O�U� O�O?O? .O?U?O� U�O� O?U? O�U?U� U�U?O�O�O? U�O?O�U�U� O�U? U?O�O�O� O�O? O?O?U� O�O?O?U�O�O? O�U?O?O�U� O?U� O?O?O�O?U? U�U?O?O? U? O�U?U� O�U?O?O�O� U�O?O�U?O� U�O�U�U?U� U? O?O�O? U�U�U? O?O�O?O? .O?U?O� O?U?O�O? O?U?O�O� O�O? O?O�O�U? U�U� O?O� O�U?O�O�O? O�O�U�O�U� O?O� U?U� U�O�O�O?U� U�O�U�U?U�U? O?O?O�O?U? O?U?O�U� O�U?O�O�O? O�O� O?U� O�U?O� O?U?O� U�O�U�U?U�U? U�O�O?U?O? U�U?U�U�O? O?O� O?U?O�O? O�O?O?O?O�O?U? U�U�O�U?O�O? U�O?O�O�O? .

  O?O?O�O� O?O�O?U� U?U?O�O�U�U?U� U�U?U�U?U� O?O?O�O?U?A� O?O?O�U� O�O?O? U�U�U� O?O� O?U�U� O?U� O?U� U�O?O?U�O? O?U?O?U� U�O�O� O�U�O?O�U� U�O�U? O?O?O�U? O�O?O?.

  U?- O?U�O�O? O?O�O�U?O?U�O? O?U?O�U?U�U?

  O�U?O?O�U� O?O� O?O�U�O�U� O�U?O? O?O� O?U�U?U� O?O� O�O?O?O� U�O�U? O?O�O�O?O� O�O?O?O?O�U� O�O? O?O� O?O?U� O?U?O�U�U? U�O?O?O? O?U� U?O�U�O?U?O? U�U?O�U?O? U? O?O� O�U�U?U?O�O?U� O�O�O?O�O?O�O? U�O�O?U� O?O� O�O�O?O�U� O?O� O?U�O?O� U? O�U�U�U�O�O? O? U�U?O�U?U�O�U? U�O?O�U�U? U? O�U�O?O�O� U�O�O?U�U? O�O� O?U� U?O�U�U�O? U?O�O� U�U?O�U?O�U�U�O? U�U� O�U?U� U�O�O� U�O�O?O� U�U?O?U?O�U�O? O?U� O�U?O�O�O? O?U�O? O?O� O�O�U�O?U� U�U�O�O� O?U?O? O?O?U�O?U? U�U� O?O?O�O?U?O� O?U� U�U?O?U?O�U�O? U�O�O�U?O? U�O�O?O�O?O? O�U�O�U� O�U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� O?O�O?O? O�U�O� U�U�U� O�U?O? U�U?O?O�U�U?U� O?U?O�U�O? U�U?O�O�U� U�U�U�O?U� O?U� O?O� U�O?U? O�U?O?U� U�U?O?O? .

  U�O�O? O�U�O�O? O�O�O�O?U? U�U� O?O�O�U? O�U�O�O�U� O?U� U?O� U�O�O?U� O�U?U�U?U?U�U� O�O? U�U�O�U� O?U�O?O� U�O?U?U�U� U�U?U�U�U�O? O?U?O�U�U? O?U� O�O�U�U� O?U�U?O?U? O?O� U�U?O?O?U�O? U? O�O�U?O�U� O?O�O?U�O�U�O?U?O�U� O?U�O?O� O�O� U�U?U?O�O?U?O?U�O? U�O�O? O?O�O�U? O?U�O�U?O?U? U�O� U?O�O?U�O?O�U� O?U�O?O� O?O� O�U?U� U�U�O? O?O�U� O�O? O�U�U� U?U� O?O�O� O�O? U�O?U�U�O�O?U�O�U� U�U?U?O�O?U?O?U�O? U�O�O? O?U�O?O� O�O� U?U�O� O?O�O�U? O�O?U?O?U� O?U� O?U�O�U� O�U?O? U�O?U?U�U� U�U�U?U�O�O?U�O? .

  U�-O?U� U�O�U�O? U�O?U?O?U� O�O�U� U�O�O?U� O?O�U�O�O�U? O?U?U�U?

  U�U�O�U�U?U?U�U� U�U� O�O�O�O? O?O�U�U? U�O?O?O�O�O� U�O?O?U?O? U�O�O?U� U?U�O?O�O�O�U� U? O?O�O?O? O?O� O?U? O�U�O?O�O�O?O�O? U?U?O�U?U? U? O?O� U?U� U?O�O�U?U�O? U�O�U�U�O� U�O�U�U?U�U? U? O?U�U?U�O�O�O?U?U� O�U�O�O? O?U�O�U? O?U�O?O� O?O�O�U?O�O?U?U� O�O� O?U� O?U�U?O�U� U�U�O�U?U�O?U� O�U?O? O?O� U�O�U�O? O�U�O?O�O�O? U�O�O?U�O? U? O?O� O�U�O?O�O�O?O�O? O?O�U� U?U? O?O� O�O�U? U�U� O?O�O�O?U? O?U� O�U?O?O�U� O?O�U�O�O?O�U?U� O?O�O�O? O�O?O?U�O�O? O?U� U?U� U�U�O�U?U�O?U� U�O�U�O? O�O� O?O� U�U� U�O?U?O� O?U� O�O?O? O�O?O�U�O?U�O?A� O�U�O� O?O� O�U?U� U�U?O�U� O?O?U� O�U? U�U� O�O? O�O�U? U�O�O?U� U�O� O�O?U�U?O?U�O? O?U� O�U?O? U�O�U? U�O�O?U�U? O?O� O?U�O�O?U�O? O�U?O?O�U� O�O� O?O�O�U?O? U�U�O�U?U�O? O?O?O� O�U?U� O?U?U� O�O�U? O?O�O?U? O�O?O? U�U� O�U�O�U� O�U�O?U� U?U�O?O�O�O�U� O?O� U�O?O? O�O�U?O� O?U�U�O?U?U?U? O�U?U� O�O�U?O�U� O?O?U� O�U�O? U? U?O?U?U?U� U�O�U�U?U�U? U? O?O�O?U? O�U?O? O�O� U�U� U�U�U?O�O�U� O?O�U?O? O�U?O? U?O�O?O? O?O�O?O? O�O� U�O�O?U?O?U� U�U?U?U?O�U�O? U?O�O�O?U� U�O�O?U� O�O� O?O� U�O� U?O�O�O?U? U�U� U�U?O?U?O�U�U�O? U�U?O�O? U�O�U�U� U�O�O�O� U�U?O?U�U�O? U�O� O?U�U� O?U�U?U�U? U�U?O?O�U�O? O�O?U�O�O? U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?U� O?O�U?U? U?U�O?O�O�O�U� U? O?O�O?O? O?O� O�O?O?O�U� U? O?U�O�O?O?O�U� U�O�O?U� U�U�O�U?O?U� O?O� U�U?U� O?U?O�U� O�U? U�U?O?O? U? U�O�O?O� O�U�U�U� O?U� O�U?O?O�U� U? O?U�O�O? O?O�O�U? O?O�O�U?O? O�U?O?O�U� O�U?O�O?O?U� U?O� U�O�O�U?O�O?O?U� O?U�O�O? O?U�U?U� U�U�O�U?O? U�O�O?U� U�O�O�U?U� O�O?O?O�U� O�U?O�U�O? O?U?O?.

  U�U�O�U�U?U?U�U� U�U� U�U�O�O�O�U� U�U?U?O�U�O�U?U?O? U�O?O�O?U?O�U�U� O�O? O?O�U?O?U?U� U�U�O�O? O�U�O?U�A� O�O?O?U� O�U? O�O?O�O�U� U�O�U?O�U?O� O?U� O?O�O�U? O�O? O�O�U?U� O�O?O�O?U? O?U?U�U? U? U�O�U�U?U�U? U?O�O�O? O?O?U� O�O?O?O?U�O�O� O�U?O�U�O?U�U�O?U� O?O� O?U?O�U� O?U� O�U�U?O? U�U?O�O�O? O�U�O� O?O?U� U? O?O�O�O?U? O?U�U?U� U�O�O�U�O? U�O�O�O� O?O?U� O?O� O�U�O?U� U�U?O�O? U�U�O�U�O?U� U? U�U�U�U�U?U� O?O�U�O�U� O�O�U?O� O�U�O�U� O�U�O?U� O?U�O� U?U�O?O�O�O�U� U? U�O�U�U� O?U?O�U?O? O?U�O?U� O?U�U?U� O�O�U�U?O�O?U� O?U�O?O� O�O? O�O�U? O�U?O?O�U� O?O�O�O�O? O?O�U�U? O?U� U�U?O�U?O? U?O�U?O? U�U�O�U?U?O? U? O�O�O�O?U� U�O?U�U?O? O�U?O�O�O?U? O?O� O?O�O?O�O?O? O?U�O� U? U�O?O�O�O�O�U�U� O�O? O�O�U?U� O�U�U�U�O�O? U? O�O?U�O�U� U? U�O�U�O? U�O�O?U� O?U?U�O�O�O? O�U?O? O?U� O�O�U�O?U� O?O� O?U�U?O�U� U�O?O� O�U�O?O�U? O?O?O�U�O�U�U�O�U? O�U�U�U�O�O? U? U�U�U�U�U?U� O�O�U�U?O�O?U� U�O� U? U?O�O?U�O?O�U� U�O?U�U?U� O?U�O?O� O�O� O�U?U�U?U?U�U� O?U�O�O� O�U�U�O�O? O�U?O? U�O�O�O� O?U�U�O? .

  U?U? O�O?U?U�O? U�U?U?U� U�O�O�O?U? O?O� O�U?O? O?O?O�U?O?O�O?O? O?U�O?O�

  O?U�O?U� U�U�O?O�U?U� U?O�U?O�O?U?O�O�O?O?U�U? U�U?O?U?O�O�

  تبلیغ