توازن

توازن

غلامرضا تاجگردون

غلامرضا تاجگردون

O?O�O�U?O�O?U?U�O� O?O�O? O?O� O?U?U� O?O�O�O?! O�U?U�U? U�O� O�U?U?O?U� O?O?U�O?…

اندازه فونت :
 • تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه, ۲۳ اسفند , ۱۳۹۶ | ۰۰:۳۴ | کد خبر : 319522 |
 •  

  U?U?U�O�U� U?O�O�U�O�O?U?*

  ?Y�� O�O?O?U?O�O�O� U?O?O�O�U? O�O�U� U? O?U�O�O?O�O?U? U? O?O?O�U?U�O? U�O�O� U? O�U?O�U� O�O�O?U�O�O?U? O?O�O?U�O?U� U�O�U? O?O?U?O�O�U? O?O�O?O? U? O?U� O?O?U� O�U?U�U? U�O� O?U? O?O�U�O?U�O? O�U�O� O?U� O�O?O?U�O�O? U�U� O?O� O�U?U� O�O?O?U?O�O�O�O? O?O�O�U?O�O?U?U� U�O�U�U�O? O?O�O�O? O�U�O� U?U?O�U?O? O?O? O�U? U�U� O�O? U�O?O? U�O� U?U?O? U?O�U?U� “U?U�U?U� O�U�O?U?U�U�” O�U?U? O?U�O? O?U�U?U?U�U? U�U? U�O�O? U? O�O?U? O�O? O?O�U?O?U?U� O�O?U�U? U?O�U?O�O? O?O? U�U� U?U�U?U� O�U�O?U?U�U� U�U?O?O?U� O�U�O�U?O? U? O?O� O�O�U?O�U� O�O?O?U?O�O�O� U�O� U�O?O�U� O?O�O? U�U� U?O�U�O?O� U?U�U?U� O�U�U�U�U� O�O?O?.

  ?Y�� O?U�O�U�O�O�O� O?O�O�U?O�O?U?U� U�U� O�O? U�U�O�U?U�O?U?O�U� O?U� U�O�U� U? O?U�O�O�O?U� O?O? U? O�O?O? O�U�U� U�U�O�U?U�O?U?O�U� O?O�O�U?O�U?O�O�O� U�O�U�O? U?O?U�U? O�O?O?O? O?O� O�O�U?O�U� O?U�U?O� U�U?O�U?U?U�O�U? U?O�O?U?O� U?O?O?U� O?O�O? U�U� O?U? U?O?U?O� O�O� O?U� U�O�U�O? U�U? U�O?O�U�O? U? U�O?O�U�O? U�O�U�U�O? O�O?U?O?U? U?U?O? U�U� O�O?O?U?O�O�O� O�U? U?U?O? O�O? O?U�U?O� U�U?O�U?U?U�O� _ U? O�U�O?O?U� U�U?U?O? O?U� O?U�O? O?O�U�U�U?O? O?O?O?O�O? O?O�U�U?U� O�O�O?U�O�O?U? U? O�U�O?U?U� O?O�O?U�O?O?O?U?U?_ U�O�O�O� O?O?U� O?U?O? O�U�O� U?U�O� U�U�U? U�U�U� U�U� O�U�O�U?O? U�O?U? O?O�O?O? U�U� O�O?O?U?O�O�O� O?U? U?O?U?O� U�O�O� U? O�O�U� O�O� O?U� O?U�O�U�O�O�O� O?O�O�U?O�O?U?U� U�O?O?O? U�O?U�U�O?.

  ?Y�� O?O�O�U?O�O?U?U� O�U�O�U?O? U�U�O�U�O�U� O?O? O?O�O�U? U�O�O?U� O�O?O?O�U�U? U�U� O?U� O?O?O? O?O� O?O�O�U� O?U?O�O?U? U�O?U?O� U�U�O�U�O�U� U�U� O?O�O�U�O? O�U? U?O?O�O� O�O� O�O�U�U� U�O?U?U� U�U�O�O? O�U�O� O?O� U?U� U�U?O�O? U?U?O�U? O?U� U�U?U�O?O? U?O�U?O?O�O�U? O?O� U�U?O�O? U? U?U� O?O�U�O�O�U�U? U�U�O? O?U�U?U�U� O�U? U�U?O?U�O?U�O? U�U�O�U�O�U� U�O�O?U�U? O?O? U�U� U�U�U?O?U� O?U?O?O? O?O�O?O?U�O? O?O�O�U? U�U�O�U?U�O?U?O�U�O?O�U� O?O�O?O�U� O�O� O?O�U�O� O?U?U?O�U�O? U? O?O� O�U�U?O?O? U�O?O�U�O? O?O?U�U�O? U? O?U?U?U?U�O? “O�U? U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?O?”O? O�U�O�U?O? O?O�O�U?O�O?U?U� O?U� U?U?U�U� O?O?.

  ?Y�� O?O�U� U�U?O?O�O?O? U�O�O?U? U�O?O�U?U�O�U� U?O�O�U�U�O�U�U?O? O?U�U? O?O?U� U?O?O�O� U? U?U?O�U� O?U?O�U? O?O?O�U? U�U�O�U?U�O?U?O�U�O? O�U�O�U?O? O?O� U�O�U�O? O�U?U�U? U�O� O�O� O�U?U?O?U� U�O�O? U? O�U�O?O?U� O�O? U�U�O? O�U?O? U?U?O?O? U?U?O? O?U?U�U? U�U? O?O? U�U� O?O�U?U�O?U? O?U�O�U�O? U? U�U�U� O?O�U�U?U� U�O� O?O� O?U� O?U?O? U�U� O�O?U?O?U? O�O? U?O?O�O�O? U�O�O� O?U?U�O�O� U�U? O?U?O? O�U�O� O�O?U?O?U? O?O�O�O�O� O?U�U�O� U?U� O�O�U? U�O�U�O? U? O?O�U?U�O?U? O?O� O�O�U? O�O?O?U�O�O? U�O?O?O?O� O?O�U�O�U?U? O?U?O?O�O�U� O?U� O�O?O�O�O�O? U?O?O�O�O? O�O�U� U? O?U�O�O?O�O?U? O�O?U?O? U? O?O� O�U?O�U� O?O�U�U?U�O�U�O?U� O?U�O� O?U?U�O? O?U?U?O� O?O?U?O? O�O?O? U�U� U�U�O�U?U�O?U� O�U? O�O�O�O? U�U�O?O? O?O�U?U�O?U? O�O� O?O�O�U? O?O�O� U�U�O�O�U� O?U� U?O�U? U�U?O?U� O�O?O?U?O�O�O� O?U�O?O�U�O? O�U�O� O�O?O?U?O�O�O� O�U�O�U?O? U?U?O�U� U�O�U? O?O?U?O�O�U? O?O�O?O? O�O? U�U�O�U?U�O?U?O�U� O�U�U� _O?O� O?O�O� U�O?O�O�O?_ U�O?O�U�U�U� U?O� U? O?U� U�U�O�U�O�U� U�O�O�O�O� U?O?U�U? O?U�O�U�O�O�O� O?O�O�U?O�O?U?U�.

  ?Y�� O�U�O�U?O? O?O� O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O?O? O?U?O? O�O? O?U�U�U� O�O?O?U?O�O�O� U?O?O�O� O?O�O�O?O?U� O?O�O?O? U�U?O�O? O?O�O�U?O�O?U?U� O?O�O�O?O?U� O?U?O? O?O� U?O�U�O? U�O�O?U� O�U?U� O�O?O?O�U� O�U?O?O�O�O� U�U? U�O�O?U�O? U�U� U�U�O�U?U�O?U� O?O�U� O�U?U�U?U?U�U� O?O�U�O� O?O?O? U?O�U? U�U?O�O?O? O�U?O?O?O�O? U? O?U� O?U� U�O?O�U�U�U� U�O?O�O? U? O?O�U�O? O�U?U� U�O?O?O� U�U� O?O?U�U� U�O�U? U�O�O�O?U? O�O?O? U�U� U?O� O?O?U� O�O? U�O�U� O?O�O�U?O�O?U?U� U? U�O?U� O?O�U�O�O�U�U? U�O�U?O?.

  ?Y�� O?U? U?O?U?O� U�O�O?U?O�U� O�U�O� U�O�U�O?U�O?O? O�O?U?O?U? U�O�U�O? O?O� O?O?O�U?O?O�U?U� O?O�O?U�O�U� O�U�O?O�O�O?U? O?O� O?U?U� O�U?U�U�U� O?O�U�U?U� O�O�O?U�O�O?U? O�O?O? U�U�U�U�O�U� O?O� U�O�O? U?O�O?U�O?O?U?U? O?O�O?O?. O�O?U?O?U? U�O�U�O? O?O� O?O?O?O� O?O� O?U� U�U�O� O?U�O�U�O? U? O�O�O?U�O�U? U�U?U?U? O�U?U� O?O�O?U�O�U� U�U� O?O�U�U�O� U�O?U?O?. O�O?U?O?U? U�O�U�O? O?O� O?O?U�O�U� O?U�O�U�O? U? U�O�O�O�U� U�O�U?O? O?U�U?O� U�U�O?.

  ?Y�� O�U�O�U?O? U�O?U?O�U� O�O?O?U?O�O�O� O�U?O?O�O�O� O?U?O?. O?O�U?U�O?U? U�O�U�O? O?O� U?O�U?O?U?O�U�U�O�U?U? U�U?U� U?O�O?U?O� U�U� U�U?U� O�U�U�O�U�O�O?U? U�O?O�O�U�O? O?U�O�U�U�O?. O?O�U?U�O?U? U�O�U�U�O? O?O� O?U?O?O?U� O�U�U� U? U�U�U� O?U�U?U�U? U?O?U� O?O� O�O�O?U� U�O� O�O�U� O?U?U?O�U�O? U? O�O�O?U� U�O�U? O?U?O�O�O?O?O�U�O?O�O�O? O?O�U�O�U�U� O�U�U? O�U?U� U�U?O?U� U�O?O�O� U�U?O� O�O� O?O?U?U�U�O?.
  ?Y�?U�U�U? O?O�U�U� O�U?U?O?U� U�O� U�U� U?O�O?O�U? U?O�O?O� O?O� U�O?O�U� O�U?U� U�O� O�U?O�U�U�O? O?O�O?O?!


  * O�U?O?U�O�U�U� U�U?O�O�

  تبلیغ